رضا و توکل از نگاه قرآن و روایات
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مركز جهاني علوم اسلامي