رضا و توکل از نگاه قرآن و روایات
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مركز جهاني علوم اسلامي