رابطه متقابل کتاب وسنت
47 بازدید
ناشر: پژوهش‏گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب حاصل همکاری چند ساله با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که در سال 1386 انتشار یافت . کتاب مبتنی بر ارایه یک نظریه در ترسیم تعامل میان کتاب و سنت یعنی نظریه دو گانه محوری است که کرسی آن در قم برگزار شده و متن آن در پایان کتاب منعکس شده است . کتاب دارای پنج فصل است : فصل اول : کلیاتی در حوزه قرآن شناخت ؛ فصل دوم : کلیاتی در حوزه سنت شناخت ؛ فصل سوم : بررسی دیدگاه ها در تعامل متقابل کتاب و سنت ؛ فصل چهارم : خدمات سنت به قرآن ؛ فصل پنجم : خدمات قرآن به سنت . این کتاب به لطف الاهی در سال 1387 به عنوان کتاب سال حوزه و در سال 1388 به عنوان اثر برگزیده جشنواره بین المللی فارابی معرفی و مورد تشویق قرار گرفت .