آشنایی با تاریخ و منابع حدیث
47 بازدید
ناشر: جامعه المصطفی العالمیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این كتاب به عنوان متن آموزشى مقطع كارشناسى به سفارش جامعة المصطفی العالمیة ویژه طلاب اهل سنت در سال 1385 تنظيم يافت . مباحث این کتاب شامل چهار بخش است که عبارتند از : بخش نخست : آشنایی با کلیات حدیث ؛ بخش دوم : آشنایی با تاریخ حدیث ؛ بخش سوم : آشنایی با جوامع حدیثی اهل سنت ؛ بخش چهارم : آشنایی با کتب اربعه شیعه .