تحریف ناپذیری قرآن ( ترجمه کتاب صیانه القرآن )
46 بازدید
ناشر: انتشارات سمت و التمهید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب «تحریف ناپذیری قرآن» ترجمه کتاب «صیانة القرآن من التحریف» استاد معرفت (ره) است که ترجمه آن در سال 1376 پایان یافت و سه سال بعد توسط انتشارات «سمت» انتشار یافته و به عنوان متن درس مقطع کارشناسی ارشد گرایش علوم قرآن و حدیث معرفی شد . اهمیت این کتاب برای مترجم از دو جهت است : 1. کتاب نخستین اثر نگارنده است که در قالب ترجمه انتشار یافت ؛ 2. مرحوم استاد معرفت در مقدمه خود بر کتاب ضمن تفقد از شاگرد مترجم خود ، از اتقان ترجمه دفاع کرده است .