حدیث شناسی ( 2 )
60 بازدید
ناشر: مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جلد دوم کتاب حدیث شناسی دارای سه فصل است که عبارتند از : فصل اول : آشنايى با مصطلحات حديث ؛ فصل دوم : آشنايى با رجال حديث ؛ فصل سوم : آشنايى با مبانى فقه الحدیث . در دو جلد کتاب «حدیث شناسی» افزون بر ارایه مهم ترین مباحث در زمینه سه دانش حدیثی و معرفی بسیاری از منابع در حوزه درایه و رجال ، در پایان هر فصل گزیده مطالب فصل منعکس شده است .