حدیث شناسى(1)
52 بازدید
ناشر: مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب بنا به سفارش معاونت پژوهش حوزه علمیه خواهران در سال 1383 تدوین یافت . مباحث جلد نخست كتاب حديث شناسى در سه فصل بدين شرح انعكاس يافته است : فصل اوّل: بازشناخت كلياتى پيرامون حديث ؛ فصل دوّم: آشنايى با تاريخ حديث اهل سنت ؛ فصل سوّم: آشنايى با تاريخ حديث شيعه . از مهم ترین ویژگی کتاب حدیث شناسی را می توان سامان دهی دانش های حدیثی و سهولت آگاهی با مهم ترین آموزه ها در زمینه این چهار دانش دانست .