قرآن شناسی
55 بازدید
ناشر: کانون اندیشه جوان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب به سفارش کانون اندیشه جوان به عنوان دفتر بیست و دوم از مجموعه چلچراغ حکمت که به بررسی اندیشه های شهید مطهری اختصاص دارد، در سال 1389 انتشار یافت . نگارنده در این کتاب اندیشه های قرآنی شهید مطهری را مورد توجه قرار داده است . کتاب دارای پنج فصل است که عبارتند از : فصل اول : جذبه و جاذبه بی مانند قرآن ؛ فصل دوم : شناخت قرآن ؛ فصل سوم : ویژگی های قرآن ؛ فصل چهارم : اعجاز قرآن ؛ فصل پنجم : مبانی فهم و تفسیر قرآن .