بررسی تطبیقی ترجمه های بیستگانه قرآن
49 بازدید
محل نشر: فصلنامه بينات ، شماره 49-50 ، 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی