نقش مبانی و پیش فرض های کلامی در فهم و تفسیر آیات
46 بازدید
محل نشر: فصلنامه انديشه نوين ديني ، شماره 3 ،1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی