ماهیت و مولفه های تفسیر به رأی از نگاه امام خمینی
47 بازدید
محل نشر: فصلنامه طلوع ، 1385 و همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی