اندیشه: اباحه گری آفت دین داری
51 بازدید
محل نشر: کتاب نقد » پاییز 1385 - شماره 40 (40 صفحه - از 3 تا 42)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اباحه‌گری به معنای ولنگاری و بی‌مبالاتی دربرابر آموزه‌ها، ارزش‌ها و شعایر دینی، آفتی بسیار خطرناک و زیان‌آور است که جامعه دیندار را تهدید می‌کند. این پدیده در جامعه ما به خاطر تلاش‌های مستمر دین ستیزان بویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با کمک ابزارهای نوین تبلیغی در حال گسترش است. نگارنده در این مقاله پس از بررسی مفهوم اباحه‌گری به بررسی پیشینه تاریخی آن پرداخته و انواع اباحی‌گری روزگار ما و نمودهای آن را مورد بررسی قرار داده است. به نظر ما حداقل سه عامل در پیدایش و نیز گسترش پدیده اباحی‌گری نقش دارند که عبارتند از: 1.عوامل باورشناختی؛ 2. عوامل روان‌شناختی؛ 3. عوامل جامعه‌شناختی. اعتقاد به مهربانی مطلق خداوند و بسنده بودن محبت اهل‌بیت (ع)، ازجمله عوامل باورشناختی، نگاه بدبینانه به دستگاه معرفت‌شناسی دینی ازجمله علل روان‌شناختی و پدیده جهانی شدن *. عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. و فقر و فاصله طبقاتی ازجمله عوامل جامعه‌شناختی به شمار می‌روند که در این مقاله مورد بازکاوی قرار گرفته‌اند. در پایان مقاله نیز به طور مختصر برخی راه‌حل‌ها ارائه شده است. واژگان کلیدی: اباحی‌گری، اباحیون، دستگاه معرفت‌شناسی، جهانی شدن، شکاف طبقاتی.