ماهیت و مراتب وحی از نگاه صدر المتألهین
46 بازدید
محل نشر: قبسات » پاییز 1382 - شماره 29 (22 صفحه - از 167 تا 188)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
صدرالمتألهین در برخی از آثار خود، همچون تفسیر القرآن الکریم و اسفار از ماهیت و مراتب وحی سخن گفته است. او معتقد است: روح پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به سبب شدّت طهارت و نزاهت از دلبستگی‏ها و مشاغل دنیایی، صعود می‏کند و وحی به صورت «عکس» یا «انتقاش» در قلب وی جای می‏گیرد؛ آن گاه پس از نزول آن متن وحیانی به مقتضای جهان مادّی به صورت حروف و کلمات ظاهر می‏شود. انواع وحی به میزان مشغولیت و خلوت پیامبر بستگی دارد. از نظر او، ماهیت وحی در تمام مراتب آن اعّم از وحی نبوی تا وحی بر حیوانات [= غریزه] یکسان است و آن چه باعث تفاوت آن‏ها شده، مراتب وجودی و شدّت و ضعف نزاهت و طهارت آن‏ها است؛ بنابراین، بهره‏مندی صالحان از خواب‏های راستین و الهام، نوعی ضعیف از وحی است. در این مقاله، افزون بر تبیین این دیدگاه‏ها، برخی از نکات آن نقد شده است. کلید واژگان: وحی، طهارت و نزاهت روح، عکس و انتقاش، مراتب وحی.