کتاب «أحادیث أهل البیت (ع) عن طرق أهل السنّه» اثری درخور ستایش
49 بازدید
محل نشر: علوم حدیث » پاییز 1380 - شماره 21 (7 صفحه - از 146 تا 152)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به استناد «آیه تطهیر»، عصمت ائمّه اطهار(ع) در تمام زمینه ها از جمله گفتار و کردار، اثبات می گردد، چنان که با تکیه به «حدیث ثَقَلین»، حجّیت گفتار آنان، در کنار قرآن، و عدم راهیافت خطا و کژی در آن تا پگاه قیامت، فراچنگ می آید. عصمت امامان(ع) و حجّیت گفتار و کردار آنان، منبعی سرشار را برای فهم نظرگاه های اسلام، در کنار قرآن و سنّت رسول اکرم ، در پیش روی مسلمانان می گشاید و آنان را از فقر فهم دین، رها می سازد و همان گونه که در حدیث ثقلین پیش بینی شده ، از انحراف و گمراهی نجاتشان می دهد. امّا دریغ و درد که عامّه مسلمانان، با دخالت دست ها و اندیشه های ناپاک، به دو اصل عصمت و حجّیت گفتار ائمه(ع) همسان با رسول اکرم، تن در ندادند و دیدگاه های آنان را همسطح با سخنان صحابیان و تابعیان دانستند. در این میان، تنها شیعه قدر میراث گرانسنگ روایی اهل بیت(ع) را شناخت و اندیشه وران شیعی، از آغازْ تمام کوشش و تلاش خود را به کار بستند تا این میراث، برای نسل های آتی ضبط و ثبت گردد. بدین ترتیب، در جوامع روایی شیعه، روایات اهل بیت(ع) در کنار سنّت نبوی آمده که عموماً از طریق راویان عادل، موثّق، ضابط و امامی نقل شده اند. گرچه گروهی از محدّثان بزرگ اهل سنّت، از روی تعصّب یا بر اثر فشار دستگاه های حاکم، از انعکاس روایات اهل بیت(ع) در جوامع روایی خود، اجتناب ورزیده اند یا بخش مختصری را آورده اند، با این حال، با فحص و تتبّع در لابه لای کتبی که به نحوی به یادکردِ روایات اهتمام داشته اند، می توان به حجم قابل توجّهی از این نمونه روایات، دست یافت.